Opening soon Kyiv, Dragomyrova St., 11
Kyiv - Solomenskaya St., 15A
Cherkasy - Shevchenko Blvd., 205
Solomenskaya St., 15A Kyiv
Shevchenko Blvd., 205 Cherkasy